Γράψε τις εντυπώσεις σου από το βιβλίο που διάβασες

 

Γράψε τις εντυπώσεις  για το βιβλίο  που μόλις διάβασες

Για την καταχωρηθεί η συμμετοχή σου στο διαγωνισμό 

πρέπει να καταγράψεις τις εντυπώσεις σου από το βιβλίο που μόλις έχεις διαβάσει

(πατήστε πάνω στην εικόνα)