Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

     

  Το Τμήμα Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Ε΄και Στ΄τάξης οργάνωσαν και πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο.Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της πρόσφατης μεγάλης πανελλαδικής έρευνας σε 14000 μαθητές 10-17 ετών σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.Ακολούθησε διάλογος των παιδιών μεταξύ τους καθώς και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους σωστής χρήσης του διαδικτύου καθώς και αυτοπροστασίας τους.

Μπορείτε να δείτε μερικές από τις διαφάνειες που χρησιμοποίηθηκαν και αφορούν την παραπάνω έρευνα.Οι μαθητές της Ε΄τάξης με τη βοήθεια των δασκάλων τους δημιούργησαν το δικό τους ερωτηματολόγιο που θα δοθεί στους μαθητές του σχολείου μας Το ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια του διαδικτύου από τους μαθητές του σχολείου μας..Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν σε ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνει στο σχολείο μας.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου