Σεμινάρια σκίτσου

Σεμινάρια σκίτσου από τον κ. Νικολαϊδη Δημήτρη για μαθητές και γονείς