Εργαστήρια γονέων από το δίκτυο ΑΛΦΑ

1ο Εργαστήρι : Τα όρια μέσα στο οικογενειακό χάος

2ο Εργαστήρι: Πως μπορώ να επηρεάσω την αυτοεκτίμηση του Παιδίου μου