Αυτοκόλλητα πατουσάκια σήμανσης

 

Αυτοκόλλητα πατουσάκια σήμανσης πατήστε εδώ

Καινούρια αυτοκόλλητα πατουσάκια σήμανσης τοποθετήθηκαν σήμερα στο εσωτερικό δάπεδο του σχολείου μας.Τα πατουσάκια σήμανσης ξεκινούν από την είσοδο-έξοδο της κάθε αίθουσας και καταλήγουν στην προβλεπόμενη έξοδο κινδύνου.Μαζί με τις υπόλοιπες επιτοίχιες σημάνσεις που τοποθετήθηκαν οι μαθητές δεν μπερδεύονται και οι χρόνοι εξόδου μειώνονται. Είναι ο καλύτερος τρόπος σήμανσης για το σχολικό περιβάλλον.Δείχνουν και μαθαίνουν στα παιδιά την έξοδο κινδύνου.